Lyft fram era förebilder

”Jag stärktes i mitt beslut att vara pappaledig, och känner en starkare lojalitet till ett företag som inte bara accepterar detta utan som är proaktiv i frågan. Jag fick upp ögonen för många kopplingar mellan att vara förälder och att vara chef, och jag använder insikten för att motivera och utveckla mina medarbetare idag. ”

Föräldrasmart ledarförebild:
Joakim Ströberg, 3-barnsfar, under sin tid som föräldraledig marknadschef Telge Bostäder

Fler exempel Dela ditt eget exempel

Attrahera och behåll kompetens

“Det handlar om att både ge praktiskt stöd till anställda föräldrar, och samtidigt visa vinsterna med investeringen.
Vi hjälper arbetsgivare i frontlinjen genom ökad ROI = Return On Inclusion”.

Tiina Bruno, 3-barnsmor och grundare av konceptet Föräldrasmarta Arbetsgivare
Läs mer om vad ni kan vinna

Föräldrakompetens
– en tillgång på jobbet, överallt!

Intiativet skapar hävstång oavsett var i världen era ledare och medarbetare befinner sig
Bloggartikel för UN Women

1 3
1 3

Samtal med Daddy Joe, amerikansk videobloggare, under hans pappaledighet i Sverige

HUR VI KAN HJÄLPA ER ATT

BLI EN FÖRÄLDRASMART FÖREBILD

3 sätt att komma vidare från befintlig Föräldrasmart mognad – hur långt har ni kommit?

Mognadsnivå 1: Föräldrasmart nyfikenhet

För arbetsgivare som ännu inte erbjuder något stöd till anställda föräldrar, men inser att något behöver göras för att attrahera och behålla kompetens. Intresse för nya konkreta intiativ.

Mognadsnivå 2: Från föräldravänlig till Föräldrasmart

För arbetsgivare som erbjuder praktiskt stöd till anställda föräldrar, och är intresserade av mer hävstång och ROI med investeringen.

Mognadsnivå 3: Föräldrasmart förebild

För arbetsgivare som är föräldrasmarta i praktik och attityder, redo för en Föräldrasmart®-märkning av företaget, och extern kommunikation kring utmärkelsen.
hävstångseffekten med

Föräldrasmarta förebilder

Genom att identifiera och sprida konkreta exempel utvecklar vi attityder och beteenden på arbetsplatser

Stefan Hollmark
Föräldrasmart Arbetsgivare: Stefan Hollmark, 3-barnsfar och koncernchef för Telge AB 
Föräldrasmart Arbetsgivare & ledare

”Att bli förälder är en naturlig del av livet, liksom att vara föräldraledig. Jag har vid flera tillfällen anställt gravida kvinnor, eftersom vi i rekrytering har ett långsiktigt perspektiv med ambition att alltid anställa den som är bäst. Att se barn och graviditet som något negativt känns helt främmande - föräldraskap är positivt och utvecklande. Som förälder utvecklar man flera olika egenskaper bland annat retorik, ledarskap, lyhördhet, simultankapacitet och samarbetsförmåga. Egenskaper som rätt använda i företaget även kan medverka till att förbättra resultat och måluppfyllelse. Jag är övertygad om att de företag som är föräldrasmarta kommer att bli vinnare i kampen om de bästa medarbetarna och kunderna. ”

Joakim Ströberg
3-barnsfar, från tiden som pappaledig marknadschef på Telge AB
Föräldrasmart Ledare

”En sak jag tänkt på är min förmåga att skapa förutsättningar för mina barn att utvecklas och växa i det dagliga lärandet. Ibland måste man tålmodigt stå bredvid och, utan att vara där och peta, titta på när barnet gör det ena misstaget efter det andra i sina försök att utföra sin uppgift. När de väl lyckas är glädjen och lärandet stort. Denna insikt och nyfikenheten från mig som pappa skapar en god grund för deras framtida lärande och utveckling. Samma sak gäller självklart för mina medarbetare."

Anna K. Strömberg
4-barnsmor, när hon arbetade som analytiker på Nordea
Föräldrasmart Medarbetare

”Jag har fått en större distans till jobbet och är därmed bättre på att acceptera nederlag utan att tappa fokus eller motivation och driv. Bättre självkänsla och större distans till jobbet har också gjort mig modigare. Jag vågar säga vad jag vill, vågar ge och be om feedback i större utsträckning och vågar ifrågasätta beslut och arbetssätt. En rakare attityd mot kollegor och chefer har också gjort mig till en bättre förhandlare, vilket öppnat många dörrar både yrkesmässigt och för mig personligen.”