För arbetsgivare som ännu inte erbjuder medvetet stöd till anställda föräldrar, men inser att något mer behöver göras för att attrahera och behålla kompetens och erbjuda en arbetsplats med utveckling och hälsa genom livets alla faser. Intresse för nya konkreta initiativ.


Välj något av följande för att ta reda på om initiativet passar er:

  • Föräldrasmart Temperaturmätning med ledare: 1,5-2h dialogmöte med en grupp kollegor (ledningsgrupp och/el HR) för att bedöma ert nuläge, mognadsgrad & möjligheter kopplade till befintliga prioriteringar och strategier i företaget.
  • Föräldrasmart Temperaturmätning med medarbetare: 1,5-2h interaktivt inspirationsseminarium med fokus på kopplingen föräldrakompetens-yrkeskompetens. För att presentera och diskutera det föräldrasmarta förhållningssättet, och tillsammans reflektera över vilka hävstänger det skulle kunna ge för medarbetare och företag.

Alla seminarier kan med fördel genomföras med sk dialogdukar, för effektivare samtal och dokumentation av synpunkter och idéer. De kan även genomföras i form av interaktiva webinarier online (olika val av plattformar).

   12189747_10153657678613555_1971035917977870137_n1   img_1903   img_1911