För arbetsgivare som erbjuder praktiskt stöd till anställda föräldrar, och är intresserade av mer hävstång och ROI med investeringen, samt ett attraktivt tillägg i Employer Branding och rekryteringskommunikation.

Redo för…

Analys & strategi – exempel:

 • Föräldrasmart temperaturmätning – nuläge & möjligheter
 • Anpassade rekommendationer för de 4 FS-nivåerna
 • Föräldrasmarta riktlinjer/föräldrapolicy för intern kommunikation och spridning 
 • Framtagande av KPI:er för uppföljning av ROI
 • Employer Branding och PR (tillägg i ert EVP: i samarbete med EB-ansvarig hos er, ev EB-byrå ni anlitat alt en av våra EB-partners.)
 • Förebildsstrategi – identifiering och spridning av goda ex
 • Rådgivning för VD, HR, EB, TM

Kurser och aktiviteter:

 • Föräldrasmart Ledarskap – som en del i internt ledarprogram alt enstaka seminarier, workshops, kurser (Train-the-trainer-upplägg i större org, även online-upplägg)
 • Internt program för föräldralediga (att driva själva på sikt) alt rek om externa program
 • Lunch-träffar/workshops vid nystart efter f-ledighet (som ovan)
 • Coaching för ledare och medarbetare (ind + grupp)
 • PrioHjul-licensiering för ledare och medarbetare

pwc