Tiina Bruno & Föräldrasmart-resan

     

Tiina Bruno är 3-barnsmor, ekonom och ledarutvecklare, samt grundare av konceptet och märkningen Föräldrasmart® Arbetsgivare/Parentsmart Employer. Det hela började med att hon i sitt arbete med modernt och värderingsstyrt ledarskap insåg att mycket av det som behövs i framgångsrika företag utvecklas när man blir förälder. Inget nytt med det, men något som hon ansåg behövde lyftas fram mer. Med nyfikenhet kring kopplingen föräldrakompetens-ledarkompetens gjorde hon därför research bland över 100 chefer och medarbetare med barn 2009. Hon fick ihop mängder med exempel och berättelser, och bestämde sig för att börja sprida dessa, med en metodik för hur man som företag kan se föräldrakompetens som en tillgång, och därmed även bli en mer attraktiv, inkluderande arbetsgivare. Föräldrasmart handbok för chefer och medarbetare (Ekerlids 2010) fick stor uppmärksamhet för sitt sätt att utmana traditionella tankemönster med tydliga exempel, och var startskottet till det koncept som under åren utvecklats vidare till en tydlig och lätt implementerad modell. 

Genom att fortsätta identifiera och sprida förebilder i Sverige och internationellt har Tiina de senaste 10 åren spridit ringar på vattnet bland arbetsgivare i såväl Sverige som t ex Japan, USA, Ryssland. Många har kallat henne Thought Leader och normbrytare genom åren, då hon som pionjär var tidigt ute med ett nytt tankesätt. Hon är idag, när området blivit alltmer aktuellt och prioriterat i moderna företag, en uppskattad inspiratör och strategisk rådgivare för ledare, medarbetare, grupper med föräldralediga, Employer Branding-ansvariga, HR-grupper m fl.

Tillsammans med ett nätverk av partners (Employer Branding-byråer, experter på mätning av KPI:er, HR-konsulter osv) erbjuder Föräldrasmart Sverige AB konsulttjänster som utvecklar interna attityder och verktyg för att attrahera och ta tillvara all kompetens i företag och organisationer. Med anpassningar utifrån arbetsgivares olika mognadsgrad.

Ett axplock från Föräldrasmart-konceptets utveckling:

Workshops och coaching kring föräldraskap och karriär i samarbete med 4good m fl 2008-2009.
Föräldrasmart internprogram för föräldralediga på Telge AB i Södertälje 2010-2012, och Telge som första Föräldrasmarta case i boken 2010.
SvD 100422
Medverkan som föreläsare och paneldeltagare 2013-2015 under Svenska Institutets (UD) globala turné ochfotoexpo Life Puzzle, här i Warzawa/Polen 2013. Med Föräldrasmart citat från fd HR-chef på Telenor, översatt till lokala språk. Och sällskap med vår fd jämställdhets-minister Maria Arnholm.

Föreläsningar och panelsamtal under Svenska Institutets (UD) globala turné och fotoexpo Life Puzzle, här på Svenska Ambassaden i Tokyo, Japan 2013…

Arrangemang av studiebesök för japanska företag för inspiration kring arbete med jämställdhet, föräldraskap-karriär och balans i livet i svenska företag.

SvD 2014-12-31 Näringsliv – Jämställdhet


Föreläsningar och rundabordssamtal med fackförbund, ftg och politiker i Kaliningrad under SI-turnén Life Puzzle. I St Petersburg tillsammans med Niklas Löfgren från Försäkringskassan och Claes Peyron, Universum (workshop för fackförbund om vad framtida talanger söker och hur man kan möta deras behov som arbetsgivare.)


Föreläsningar under olika uppdrag av UNFPA i Vitryssland: Turné runt landet för diskussioner med chefer, seminarium för politiker & fack, konferens om kvinnligt ledarskap och jämställdhet mm.


Panelsamtal om svenska och amerikanska pappor, för American Club/Am Chamber of Commerce på Hilton Stockholm.

Heldag med 60 HR-chefer på Handelshögskolan i Tallinn, Estland, för BPW (Business Professional Women).