Fler inspirerande och tankeväckande exempel på föräldrasmarta insikter och förhållningssätt bland ledare och medarbetare:

(En del ex ur boken “Föräldrasmart handbok för chefer och medarbetare”, Ekerlids 2010)


”Jag har fått en större distans till jobbet och är därmed bättre på att acceptera nederlag utan att tappa fokus eller motivation och driv. Bättre självkänsla och större distans till jobbet har också gjort mig modigare. Jag vågar säga vad jag vill, vågar ge och be om feedback i större utsträckning och vågar ifrågasätta beslut och arbetssätt. En rakare attityd mot kollegor och chefer har också gjort mig till en bättre förhandlare, vilket öppnat många dörrar både yrkesmässigt och för mig personligen.”

/Anna K. Strömberg, trebarnsmor, under tiden som förvaltare/analytiker på Nordea


”Hemma, med fullt hus; dagis, skola, kompisar, läxor, aktiviteter, födelsedagar, städning, tvättning och räkningar huller om buller, går det inte att göra allt till 100 procent. Man får prioritera och tumma på en del saker, men det blir väldigt bra ändå – tillräckligt bra. Detta har gett mig självförtroendet att göra likadant på jobbet. Resultatet är att jag hinner mer och omgivningen är ändå väldigt nöjd.”

/ Yvette Lindqvist, tvåbarnsmor, under tiden som gruppchef på AstraZeneca

”Man påminns om Det Lilla. Med barn ser man ibland, eller snarare ofta, vad vi vuxna slutat se. Det lilla: regn i spindelnät, jord i cykelkedjan, mönstret i grädden efter jordgubbarna. Vi vuxna kan på vanliga jobbmöten också observera det lilla, och därigenom stanna upp och skapa både lugn och eftertanke. Testa gärna, det är fantastiskt …”
/Pelle Lydmar, trebarnsfar och ägare av Lydmar Hotel

”Det blev tydligt för mig att allt jag gör sänder signaler. Hela tiden. Mina barn gör inte som jag säger, utan som jag gör. Detsamma gäller mina medarbetare, de gör inte som jag säger, utan som jag gör. Man inser den symboliska roll som man har som chef och tänker på hur man kommunicerar och sänder signaler.”
/Ulf Hall, trebarnsfar och kommunikationschef, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

”Jag har blivit bättre på gränssättning. Som förälder tvingas man tänka igenom var gränserna skall gå, och hur viktiga de är. Helst innan de blir ’utmanade’. Man tränar sig på att identifiera en ’gränskonflikt’, och skapa en strategi för hur man vill hantera den. Innan jag blev pappa tror jag inte att jag förstod vad som egentligen menades med gränssättning. Jag har blivit bättre på att sätta gränser och att ta emotionellt jobbiga konflikter – både hemma och på jobbet.”
/ Carl Adam Rosenblad, trebarnsfar, VD på  Consilium Marine & Safety