EXEMPEL PÅ FÖRÄLDRASMARTA FÖREBILDER OCH BERÄTTELSER VI SPRIDIT PÅ OLIKA SÄTT

joakim-stroberg
Parentsmart Manager: Joakim Ströberg, Father of 3, on paternity leaves when working as marketing manager at Telge Corp, Sweden
“Something that has struck me is my ability to create opportunities for my children to grow and develop in their daily learning. Sometimes you have to patiently stand by and, without being there and poke, watch as the children make one mistake after another in their attempts to carry out a task. Once they succeed, the joy and learning is enormous. Such knowledge and such a curious attitude from me as a father creates a great foundation for their developed learning in the future. The same goes of course for my employees.”

”En sak jag tänkt på är min förmåga att skapa förutsättningar för mina barn att utvecklas och växa i det dagliga lärandet. Ibland måste man tålmodigt stå bredvid och, utan att vara där och peta, titta på när barnet gör det ena misstaget efter det andra i sina försök att utföra sin uppgift. Samma sak gäller självklart för ens medarbetare. Det är så viktigt att se och fånga upp erfarenheterna från föräldraskapet på jobbet och att inte bara se de problem som hör därtill. Titta närmare och se de fantastiska möjligheter som öppnar upp sig under den för många viktigaste, mest ansträngande men också den mest givande skolan – föräldraskapet.”
 


Parentsmart Manager: Ikue Yaoka, Mother of 3 (1 + twins), Assistant product manager at the business marketing division, Cybozu, Japan
”I have been on maternity leave twice and I have learned a lot with my children, like time management, flexibility and effectiveness – and patience! I am better at anticipating different situations and planning every work flow. It’s clearly very useful in my business role.”

 


Parentsmart Manager: Yoshihasa Aono, Father of 3, CEO at Cybozu, Japan

“I have very positive experiences from my three paternity leaves. Since I started taking a lot more time for my family I have changed my views. Now I have large social networks, in corporate culture and education, and I think about things I have never thought of before, as medical systems and politics for example. It has definitely a positive effect on my career and my company. The company goal now is to solve social problems.”