KRAFTEN HOS FÖRÄLDRASMARTA FÖREBILDER

Vi tror på att man genom att identifiera, tydliggöra och sprida så många goda exempel som möjligt kommer att kunna påverka ogynnsamma attityder och beteenden hos ledare och kollegor ute på våra arbetsplatser.

Konceptet Föräldrasmart handlar om att med konkreta exempel visa vad man vinner på att som ledare, medarbetare eller arbetsgivare se föräldraskap som en tillgång – inte en börda – på jobbet. Och hur man konkret kan stötta kombinationen arbete-fritid/familj.

Vi samlar just nu in så många exempel/citat/berättelser/case som möjligt. Tanken är att välja ut ett stort antal nya förebilder och goda exempel att sprida på olika sätt. Några utvalda exempel kommer att få förfrågan om att vara med i den kommande nyversionen av boken “Föräldrasmart handbok för ledare och medarbetare”, samt de seminarier/paneler/media vi engagerar oss i framöver.

Låt oss tillsammans visa hur man tar vara på ALL kompetens – en nyckel till hållbarhet, jämställdhet och hälsa på attraktiva arbetsplatser.