LIGGER ÄVEN DU/DITT FÖRETAG I FRONTLINJEN?

Är du och/eller din arbetsgivare också en förebild? Vet du andra som är det? Vi samlar just nu in så många exempel/citat/berättelser/case som möjligt. Tanken är att välja ut ett antal förebilder och goda exempel att sprida på olika sätt. Några utvalda förebilder kommer få förfrågan om att vara med i den kommande nyversionen av boken “Föräldrasmart handbok för ledare och medarbetare”, samt de seminarier/paneler/media vi engagerar oss i framöver.

Skicka in ditt eget exempel (ett citat eller längre beskrivning) om hur du som ledare, medarbetare eller arbetsgivare uppmuntrar och ser föräldraskap och arbete som en framgångsrik tillgång.
Maila till info@foraldrasmart.nu eller direkt till Tiina Bruno (tiina@foraldrasmart.nu).
Välj att svara på en eller flera av frågorna nedan:

1: Medarbetare & förälder: beskriv en situation då du tränar en föräldrakompetens som gör nytta på jobbet.
2) Chef & förälder: hur har ditt föräldraskap stärkt ditt ledarskap? Vinster för företaget/org?
3) Arbetsgivare: vilka vinster ser ni med stöd för kombinationen arbete-familj? Hur stöttar ni anställda föräldrar i praktiken?

Tack för din input!
Vi återkommer till dig om vi väljer att publicera ditt exempel på hemsidan eller i den kommande boken.