VILL NI BLI EN FÖRÄLDRASMART® ARBETSGIVARE?

För att lyckas och få maximal avkastning på era befintliga investeringar för kombinationen arbete-familj/fritid krävs insatser inom 4 områden: 


Vi erbjuder strategiska konsulttjänster, rådgivning och utbildningar för att bli mer Föräldrasmart som arbetsgivare och ledare. Vi tar fram förslag för en anpassad process utifrån företagets mognadsgrad. Hur långt har ni kommit och vilken hävstång vore bäst för er?
Se under Våra tjänster vad vi rekommenderar utifrån mognadsgrad i företaget. 

Ta första steget – boka en Föräldrasmart temperaturmätning för att med en grupp kollegor bedöma ert nuläge, mognadsgrad & möjligheter kopplade till befintliga prioriteringar och strategier.

Maila eller ring oss för mer info:
info@foraldrasmart.nu
0708-460816