EMPLOYER BRANDING FÖR ARBETSGIVARE I FRAMKANT

De arbetsgivare som erbjuder sina anställda praktiskt stöd för kombinationen arbete-familj – och samtidigt visar att de vet värdet med investeringen – kommer att bli vinnare på framtidens arbetsmarknad.

Det handlar inte bara om attraktivitet i talangjakten. Om föräldrasmarthet naturligt vävs in i företagskulturen, kommer det att gynna alla medarbetare och ge effekter på bred front – tex minskad sjukfrånvaro och psykisk ohälsa, minskade kostnader för personalomsättning och rekrytering och inte minst utveckling av en kompetentare organisation. Det handlar om att arbeta konkret med hållbar inkludering och att fokusera på en ny typ av ROI – Return On Inclusion.

Initiativet har under de senaste åren väckt stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt för hur det kan påverka normer och skapa hävstång för ökad inkludering, jämställdhet och social hållbarhet i företag och samhällen.

 

2010-05-085

DSC_0185   DSC_0186